Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:34:07

Poprawka 12

Za: 95 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0