Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:33:29

Poprawka 11

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0