Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:29:07

Poprawka 4

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1