Narzędzia:

Dnia 13-05-2021 godz. 10:06:02

Za: 44 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 24