Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:23:55

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1