Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:23:07

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1