Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-05-2021 godz. 21:20:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0