Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 21:19:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1