Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:11:12

Poprawka 29, 30

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1