Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:09:48

Poprawka 25

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0