Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:08:12

Poprawka 19

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0