Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:06:07

Poprawka 11

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1