Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:05:30

Poprawka 10

Za: 51 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0