Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:04:50

Poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0