Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dnia 13-05-2021 godz. 21:01:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0