Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:59:03

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2