Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:53:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0