Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:52:03

Poprawka 3

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0