Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:51:33

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0