Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:50:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1