Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:47:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0