Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:46:54

Poprawka

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0