Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:46:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0