Narzędzia:

Dnia 12-05-2021 godz. 11:34:07

Za: 47 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2