Narzędzia:

Dnia 12-05-2021 godz. 11:09:00

Za: 59 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 4