Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Dnia 15-04-2021 godz. 17:15:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2