Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Dnia 15-04-2021 godz. 17:07:49

poprawka 7

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4