Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Dnia 15-04-2021 godz. 17:05:04

poprawka 2

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2