Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-04-2021 godz. 17:01:53

poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3