Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-04-2021 godz. 17:01:12

poprawka 6, 7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2