Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-04-2021 godz. 17:00:03

poprawka 3

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2