Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-04-2021 godz. 16:58:58

poprawka 1, 4, 5

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2