Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-04-2021 godz. 16:58:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 4 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2