Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 15-04-2021 godz. 16:53:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1