Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Dnia 15-04-2021 godz. 16:47:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3