Narzędzia:

Dnia 15-04-2021 godz. 10:03:23

Za: 44 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 29