Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:07:09

Poprawka 4, 9

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12