Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:05:26

Poprawka 2

Za: 50 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10