Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:04:42

Poprawka 1, 6, 10

Za: 86 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11