Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Dnia 14-04-2021 godz. 18:32:11

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 47