Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Dnia 14-04-2021 godz. 13:21:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4