Narzędzia:

Dnia 14-04-2021 godz. 11:22:54

Za: 46 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3