Narzędzia:

Dnia 14-04-2021 godz. 11:21:46

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3