Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:10:34

Poprawka 8

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11