Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:08:41

Poprawka 5

Za: 9 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 39 Nie głosowało: 13