Narzędzia:

Dnia 14-04-2021 godz. 11:06:17

Za: 56 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 3