Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi

Dnia 18-02-2021 godz. 14:03:40

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14