Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Dnia 18-02-2021 godz. 13:42:13

Za: 48 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0