Narzędzia:

Dnia 18-02-2021 godz. 11:20:46

Za: 41 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17