Narzędzia:

Dnia 18-02-2021 godz. 09:33:32

Za: 52 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 28